Verhalen

Wat houden deze verhalen in?

Het Straatjournaal is een krant met verhalen en artikelen uit de samenleving. Hij verschijnt elke maand en wordt verkocht, voor twee euro en vijftig cent, door dak- en thuislozen, die van elke verkochte krant een deel van de opbrengst zelf mogen houden.  

Het Straatjournaal verschijnt in heel Noord-Holland (exclusief Amsterdam) in een oplage van ongeveer 60.000 exemplaren. Voor deze krant schrijf ik (vrijwillig) verhalen en af en toe een artikel.  

Vanaf december 2018 verscheen het feuilleton ‘De man die zijn gezicht verloor’ een thriller met Illustraties van mijn dochter Eileen. In september 2020 verscheen de eerste aflevering van ‘Absoluut Otto’ over een populistische president met illustraties door Olivier de Jonge. Deze serie loopt nog steeds. 

 

Van beide verhalen is de eerste aflevering gratis. Vervolgafleveringen zijn te koop voor 1 euro per stuk, welk bedrag direct ten goede komt aan Stichting Het Straatjournaal. 

De man die zijn gezicht verloor:

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Deel 9

Deel 10

Deel 11

Deel 12

Absoluut Otto:

Deel 1:

Otto de held

Deel 2:

De oplossing

Deel 3:

Sinterklaas bestaat niet

Deel 4:

Het geweldigste diner ooit

Deel 5:

Het dictaat van de leider

Deel 6:

De liefde van de leider

Deel 7:

Het is jouw toekomst

Er zijn al genoeg vragen
in het leven, stel ze gerust!